EPA adviseur

BeterEnergielabel.nl

Energieprestatie adviseur

De Energieprestatie adviseur komt daadwerkelijk uw bedrijfspand bezoeken om de totale inventarisatie te verrichten die noodzakelijk is voor de dienst die u afneemt.

Plan uw energiescan
×

EPA adviseurs

Vanaf 1 januari 2021 wordt de nieuwe methodiek voor het bepalen van energielabels en de energieprestatie van gebouwen van kracht. Bedrijfspanden dienen vanaf dat moment opgenomen te worden volgens het opnameprotocol ISSO 75.1. Onze adviseurs hebben de benodigde opleidingen hiervoor afgerond en mogen als gecertificeerd energieprestatie adviseur optreden.

Realistisch energielabel

Met de nieuwe methodiek heeft de energieprestatie adviseur meer mogelijkheden om energielabels gedetailleerder op te nemen. Met de nieuwe methodiek geven de energielabels een realistischer beeld van de werkelijkheid en dus weet u dan nóg beter waar u staat … en of u kunt verbeteren.

BENG eisen

De energielabel C verplichting die op 1 januari 2023 van kracht wordt is tot 31 december 2020 gebaseerd op een energie-index van 1,3 of beter. Vanaf 1 januari 2021 wordt dit omgezet naar 205-235 kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Deze waarden zijn afkomstig uit de BENG eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Energieprestatie adviseur

BENG 1: Energiebehoefte (kWh/m2)

De energiebehoefte bestaat uit de som van de behoefte voor verwarming en koeling. Men kijkt naar een optimale kwaliteit van de gebouwschil, waarbij zowel de verhouding glas ten opzichte van dichte gevel, de mate van isolatie, de mate van kierdichting als de aanwezigheid van koudebruggen een rol spelen.

Het samenspel van al die factoren, inclusief de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van belang om de energiebehoefte zo veel mogelijk te beperken. BENG 1 gaat over al deze factoren. Er wordt gerekend met een vastgesteld ‘neutraal’ ventilatiesysteem.
De energiebehoefte invullen kan met hernieuwbare of fossiele energie.

Plan uw energiescan

Is uw bedrijfspand al klaar voor 2023? Ontdek het nu!

Vraag vandaag nog de Energiescan aan! Wij komen gratis en vrijblijvend bij u langs op locatie.

Al 105 klanten hebben een energiescan aangevraagd.

Plan uw energiescan

BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m2)

BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m2)

Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warm tapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee.

Hierbij geldt dat de opgewekte energie van PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen in woningen of utiliteitsgebouwen kan van het primair energiegebruik worden afgetrokken. Verbetering van het rendement van warmtepompen kan het primair fossiel energiegebruik bijvoorbeeld verder verminderen.

Plan uw energiescan

De energie monitor

Met de energiemonitor krijgt u inzicht in uw energieverbruik. We onderzoeken het sluimerverbruik en ontdekken zo waar u snel en eenvoudig energiebesparingen kunt realiseren.

Energie monitor

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en het primair fossiel energiegebruik. Hieruit vloeit een percentage dat aangeeft hoeveel hernieuwbare energie u gebruikt ten opzichte van het totale energiegebruik.

Verschil tussen energiebehoefte en het primair fossiel energiegebruik
Energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik zijn enigszins verschillend. Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de CV-ketel) meegenomen. Bij energiebehoefte is dat niet het geval.

BENG 2 is leidend

Voor de energielabels die opgesteld gaan worden vanaf 1 januari 2021 wordt de energieprestatie bepaald aan de hand van de BENG 2 eisen. Deze worden echter wel beïnvloed door de waarden die voortvloeien uit BENG 1 en BENG 3. De energieprestatie adviseur (EP-U/B) van Beter Energielabel kan u hier verder mee helpen.

André Hof

Ontdek wat we voor u kunnen betekenen

Wij zorgen dat uw investering op de juiste wijze wordt ingezet, zodat u profiteert van een gunstige terugverdientijd en eventueel in aanmerking komt voor overheidssubsidies en -fiscaliteiten die de kosten behoorlijk kunnen drukken. Duurzame aanpassingen laten daarnaast natuurlijk ook de waarde van uw vastgoed stijgen.

Neem contact op