EPA adviseur

BeterEnergielabel.nl

Energielabel Schoolgebouw

De Energieprestatie adviseur komt daadwerkelijk uw schoolgebouw bezoeken om de totale inventarisatie te verrichten die noodzakelijk is voor de dienst die u afneemt.

Plan uw energiescan
×
Energieprestatie adviseur

Energielabel voor scholen

Sinds 1 juli 2019 heeft elk utiliteitsgebouw, dus ook voor scholen, een informatieplicht voor energiebesparende maateregelen. Dat houdt onder andere in, dat scholen op een zogenaamd “transactiemoment” een energielabel moet hebben. Deze verplichting wordt voor schoolorganisaties relevant bij renovatie of zodra er een pand gekocht of gehuurd gaat worden. Tevens geldt dit als er een deel van het onderwijsgebouw wordt onderverhuurd. Bij veranderende schoolorganisaties is dit momenteel aan de orde van de dag.

Plan uw energiescan

Is uw schoolgebouw energiezuinig? Ontdek het nu!

Vraag vandaag nog de Energiescan aan! Wij komen gratis en vrijblijvend bij u langs op locatie.

Al 105 klanten hebben een energiescan aangevraagd.

Plan uw energiescan

BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m2)

Is een energielabel voor scholen verplicht?

Om een impuls te geven aan de uitvoering van het Energieakkoord, wordt de afgifte van een energielabel bij bovengenoemde mutatiemomenten door de Rijksoverheid gecontroleerd. Er wordt nu ook gesanctioneerd, door middel van soms forse geldboetes, bij het ontbreken van een energielabel.

Op dit moment is een minimaal energielabel voor scholen nog niet verplicht, maar voor kantoren wordt het vanaf 1 januari 2023 verplicht om ten minste energielabel C te hebben. Het lijkt evident dat dit voor scholen ook niet lang op zich laat wachten.

De energie monitor

Met de energiemonitor krijgt u inzicht in uw energieverbruik. We onderzoeken het sluimerverbruik en ontdekken zo waar u snel en eenvoudig energiebesparingen kunt realiseren.

Energie monitor

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie

De meerwaarde van een energielabel voor schoolgebouwen

Los van het eventuele verplichte karakter, biedt het Energielabel voor scholen interessante informatie. De hoogte van het label geeft een indicatie van de energiezuinigheid van het gebouw. Met oog op de exploitatielasten is dit een relevant gegeven bij afweging voor huisvestingsvraagstukken. Daarnaast is het mogelijk met wat aanvullend onderzoek, energetische verbeteringsmaatregelen in kaart te brengen, inclusief besparingen, investeringsindicaties en terugverdientijden. De te behalen energiebesparingen zijn in de meeste gevallen dusdanig groot dat de exploitatielasten op de langere termijn flink gedrukt kunnen worden.

Beter Energielabel verzorgt energielabels voor schoolgebouwen

Beter Energielabel verzorgt ook energielabels voor schoolgebouwen. Door middel van tekeningen en een inspectie ter plaatse wordt een energielabel opgesteld welke maximaal 10 jaar geldig blijft. Het energielabel geeft de energie-index van uw schoolgebouw aan met het bijbehorende label waarbij A staat voor zeer energiezuinig en G wat staat voor zeer energie-onzuinig.

André Hof

Ontdek wat we voor u kunnen betekenen

Wij zorgen dat uw investering op de juiste wijze wordt ingezet, zodat u profiteert van een gunstige terugverdientijd en eventueel in aanmerking komt voor overheidssubsidies en -fiscaliteiten die de kosten behoorlijk kunnen drukken. Duurzame aanpassingen laten daarnaast natuurlijk ook de waarde van uw vastgoed stijgen.

Neem contact op