BeterEnergielabel.nl

Energielabel aanvragen

×

Energielabel aanvragen

Wilt u ook een energielabel aanvragen voor uw bedrijfspand? Per 1 januari 2023 moet ieder bedrijfspand groter dan 100 m2 minimaal een energielabel C hebben. Tot 31 december 2020 moet u een Energie-Index van 1,3 of beter hebben en vanaf 1 januari 2021 wordt dit omgezet naar 205-235 kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat beschreven in het Bouwbesluit 2012. Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

Verkoop & verhuur

Is uw pand labelplichtig, maar gaat u op korte termijn uw pand verkopen of verhuren? Ook dan is het handig om alvast een energielabel voor uw bedrijfspand op te laten stellen. Indien u niet beschikt over minimaal energielabel, dan mag het bedrijfspand immers niet in gebruik worden genomen.

Het hebben van een energielabel bij verkoop of verhuur is echter niet verplicht bij de volgende gebouwen:

  • Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet van 1988 of in de gemeentelijke of provinciale monumentenverordening. Gemeenten kunnen hier uitsluitsel over geven;
  • Gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten;
  • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte < 50 m2;
  • Gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt en daarmee tijdelijke gebouwen zijn;
  • Gebouwen zonder energieverbruik voor het regelen van het binnenklimaat, zoals onverwarmde logiesgebouwen (een trekkershut of een gite);
  • Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn en waarbij het energiegebruik minder is dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik;
  • Deel van het gebouw heeft een industriefunctie. Als het gebouw grotendeels een industriefunctie heeft maar één of meer labelplichtige gebruiksfuncties kent met een gesommeerd gebruiksoppervlak van ≥ 50 m2, dan moet er voor de energieprestatieplichtige gebruiksfunctie de energieprestatie worden bepaald;
  • Deel van het gebouw heeft overige gebruiksfuncties, zoals parkeergarages en Stations;
  • Gebouwen die onteigend worden/zijn (op basis van artikel 17 van de Onteigeningswet) en worden gesloopt.

Energielabel opmaken & verstrekken

Wilt u ook een energielabel voor uw bedrijfspand aanvragen? Wij maken het label op en verstrekken deze graag aan u.

Beter Energielabel hanteert de volgende vaste prijzen, inclusief opname:

Panden 0 – 500 m2:€ 450,- excl. BTW
Panden 501 – 1000 m2: € 575,- excl. BTW
Panden 1001 – 2000 m2: € 650,- excl. BTW
Panden boven 2000 m2: Per offerte

Neem contact op door te mailen naar info@beternergielabel.nl of bel 06 – 422 145 67 en vraag een energielabel aan.

André Hof

Ontdek wat we voor u kunnen betekenen

Wij zorgen dat uw investering op de juiste wijze wordt ingezet, zodat u profiteert van een gunstige terugverdientijd en eventueel in aanmerking komt voor overheidssubsidies en -fiscaliteiten die de kosten behoorlijk kunnen drukken. Duurzame aanpassingen laten daarnaast natuurlijk ook de waarde van uw vastgoed stijgen.

Neem contact op