BeterEnergielabel.nl

Energielabel in 2023

×
Ga terug naar het overzicht

Energielabel in 2023: minimaal C voor kantoren (verplicht)

Het energielabel moet vanaf 1 januari 2023 minimaal C zijn voor kantoren. Dat is verplicht. Maar wat betekent dat concreet voor uw bedrijfspand? Waar moet u allemaal voor zorgen zodat u weer aan alle verplichtingen en regelgevingen voldoet en uw kantoor als zodanig mag blijven gebruiken? In dit blog leggen we het graag helder en begrijpelijk uit.

Wat & waarom?

Voor kantoren moet het energielabel in vanaf 1 januari 2023 verplicht van minimaal C-niveau zijn. Dat is bepaald in het Bouwbesluit van 2012 waarin staat dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om kantoorgebouwen zonder een geldig energielabel in gebruik te nemen of te gebruiken.

Met de labelverplichting zorgt men ervoor dat bestaande kantoren beter gaan presteren op energiegebied en daarmee een eerste stap zetten richting het behalen van de (tussen)doelstellingen uit het Klimaatakkoord. In 2030 wordt een energielabel op A-niveau zelfs verplicht. Wanneer u uw kantoorpand gaan aanpassen om aan de minimaal C-niveau eis te gaan voldoen is het dus wellicht interessant om meteen naar aanpassingen te kijken die u een energielabel A opleveren. 

In 2050 moet er immers een energieneutrale omgeving gerealiseerd zijn. Bovendien zorgt een beter energielabel voor een betere en meer comfortabele werkplek. Ook niet onbelangrijk.

Voor wie geldt het het verplichte energielabel C vanaf 1 januari 2023?

Niet alle bedrijfspanden zijn verplicht hun energielabel vanaf 1 januari 2023 op minimaal C-niveau te hebben.

De verplichting geldt namelijk niet voor de volgende situaties:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de gebouwen worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten
  • de maatregelen die nodig zijn om tot een juiste energielabel te komen, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Voor leegstaande of ongebruikte kantoren zonder geldig energielabel C vanaf 1 januari 2023 geldt er echter wél gewoon een gebruiksverbod.

Verantwoordelijkheid

Huurt u een kantoorgebouw of bent u eigenaar van een bedrijfspand en verhuurt u het juist? Dan is het verstandig om tijdig te zorgen dat uw bedrijfspand voldoet aan de eis om een energielabel op minimaal C-niveau te hebben.  Het bevoegd gezag, in veel gevallen de gemeente waar het kantoorgebouw staat, kan namelijk vanaf 1 januari 2023 zowel huurder als eigenaar waarschuwen of beboeten.

Wat kunt u doen voor een juist energielabel 2023?

Beter Energielabel is een adviesbureau dat u begeleidt en ondersteund in het gehele traject dat nodig is om tot tot een energielabel op minimaal C-niveau voor uw bedrijfspand te komen. Van de initiële scan en het maatwerkadvies tot aan het beoordelen van offertes en het aanvragen van een nieuw label. Neem contact op en ontdek vrijblijvend wat we ook voor u kunnen betekenen.

Ga terug naar het overzicht
André Hof

Ontdek wat we voor u kunnen betekenen

Wij zorgen dat uw investering op de juiste wijze wordt ingezet, zodat u profiteert van een gunstige terugverdientijd en eventueel in aanmerking komt voor overheidssubsidies en -fiscaliteiten die de kosten behoorlijk kunnen drukken. Duurzame aanpassingen laten daarnaast natuurlijk ook de waarde van uw vastgoed stijgen.

Neem contact op